ساری

در مازندران، ایران
امروز: پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر ساری، در استان مازندران، ایران

اطلاعات شهر ساری

آب و هوای شهر ساری

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال شرق

رطوبت: ۴۰ درصد، فشار: ۳۴۰۳۳.۲۲ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۴۷

ساعت: ۲۰:۰۲

دما: °۲۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۹ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)