ساری

در مازندران، ایران
امروز: سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر ساری، در استان مازندران، ایران

اطلاعات شهر ساری

آب و هوای شهر ساری

سرعت باد: ۲۲.۵۳ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال شرق

رطوبت: ۴۰ درصد، فشار: ۳۳۹۶۵.۴۹ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۴۸

ساعت: ۱۷:۵۰

دما: °۲۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۹ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۹ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۰ (سانتیگراد)